Ledig stilling som Produsent i Barnas Katedral

12.05.14

Har du lyst på en morsom, utfordrende og givende Jobb ? Ledig 50% stilling som Produsent i Barnas Katedral :-)

 

Barnas KATEDRAL søker
etter produsent i 50 % stilling for kommende sesong 2014/15, med mulighet
for forlengelse / fast ansettelse. Tiltredelsei august.

Barnas Katedral er en unik kulturkirke for
barn har tilhold i Nykirken, og er en del av arbeidet i Bergen domkirke
menighet.

Her presenteres teaterforestillinger for
barn fra barnehage til og med grunnskole, samt visuelle kunstprosjekter for og
med barn. I skoleåret 2013/14 hadde
Barnas Katedral 11 ulike produksjoner på programmet, og ca. 6 000 barn besøker
tilbudet årlig.

Foruten arbeidet i
Barnas Katedral huser også Nykirken ulike aktiviteter knyttet til menighetens
trosopplæring, og det legges stor vekt på å legge til rette for barns medvirkning
i mange gudstjenester, bl.a. i samarbeid med menighetens to åpne barnehager.

Nykirken har
spesialisert bemanning innen arbeid med og for barn: Barne- og ungdomsprest, barne-
og ungdomskantor og leder for trosopplæringen. Disse utgjør en del av teamet i
gjennomføringen av Barnas Katedral sitt arbeid.

Barnas Katedral
driftes av Bergen domkirke menighet, men er avhengig av å søke og å motta
tilskudd fra offentlige og private instanser.

Om stillingen

Det
kunstneriske programmet er i all hovedsak lagt for kommende skoleår 2014/15, og
arbeidsoppgaver for den nyansatte vil blant annet bestå i å:

Promotere forestillinger overfor skoler, barnehager og
menigheter i Bergen kommune.
Ansvar for booking til de ulike forestillingene og bidra
med info til påmeldte skoler og barnehager, bl.a. gjennom egen nettside og
Facebookside.
Avvikle forestillingene i samarbeid med stab/kunstnere.
Arbeid med søknader om prosjektstøtte og rapportering av
disse.
Årsrapport og budsjett.
Legge program/kontraktinngåelse for 2015/16

Vi kan tilby:

Fine
kontorfasiliteter i kontorfellesskap på Bryggen, midt i vakre Bergen sentrum.

En trivelig arbeidsplass og stab i Nykirken, med et
engasjert publikum som besøker prosjektene.

Muligheter til å fargelegge Bergens kulturtilbud for barn
ved å utvikle ideer og nye prosjekter i samarbeid med kunstnere, barn og den
øvrige staben i Nykirken.

Vi søker en person

med erfaring og kunnskap om kulturell produsentvirksomhet
med evne og vilje til selvstendighet og samarbeid
som er ryddig og effektiv, og behersker digitale verktøy
Xl, Quest Back mm
med ønske om å jobbe med barn, gjerne med pedagogisk
utdannelse

Det blir
lagt vekt på personlig egnethet.

Opplæring
vil bli gitt.

Lønn etter
avtale.

For mer informasjon om stillingen:

www.bergendomkirke.no

www.barnaskatedral.no

Daglig leder
Kristin Knudsen: kristin.knudsen@bergen.kirken.no

Tlf:
55597179/93223289

Søknad med
CV sendes til kristin.knudsen@bergen.kirken.no

eller til Bergen domkirke menighet, Bryggen 13, 5003 Bergen
innen 31.mai