Kontakt / Billetter

BILLETTER:

Barnehager og skoler:
Dere kan melde dere på våre forestillinger ved å trykke på linken HER

Bekreftelse vedr. oppmøtedato kommer fortløpende.


Barnehager får faktura i etterkant og må betale for antall påmeldte, samt etterankomne.
Skoler går gratis.


Åpne forestillinger for publikum ellers:

Send oss en e-post med ønsket forestilling, navn og telefonnummer.


KONTAKT:
E-post: ah482@kirken.no 
Telefon:Mobil: 917 81 332

Besøksadresse: Nykirken, Strandgaten 197 b, 5005 Bergen
Post/kontoradresse: Bryggen 13, 5003 Bergen

Barnas Katedral støttes av Eckbos legater, Opplysningsvesenets fond, Bergen kommune, Stiftelsen Korskirkehjemmet, Den Kulturelle Skolesekken og Bergen kirkelige fellesråd.